Rotterdam Reageert

@ Entartete KunstXPress, Sept 21. 21:00

 

Rotterdam Reageert ligt in het verlengde van “Skeptik Tank” performance van 21 september. Het publiek wordt opgeroepen, net als de kunstenaars hebben gedaan, haar relatie met de stad Rotterdam ter discussie te stellen en een persoonlijke mening uit te drukken (REACT). De vragen/stellingen zijn opgesteld naar aanleiding van de kernthema’s van de drie weekenden “Spread the image”, “Sociale sculptuur” en “De stad als habitat”. Reacties worden opgeprikt aan de Wensmuur die gedurende drie weken zal uitgroeien tot een democratisch pamflet. De stapels reacties die dit oplevert worden gebundeld per vraag opgestuurd naar instanties die het stedelijk leven be∑nvloeden.

Machtig jezelf de sociale, culturele en politieke krachten te laten zien hoe Rotterdam geleefd en beleefd wordt. Pak een stift en reageer, opdat in het stedelijk oerwoud de wildgroei van inspiratie het ge∑nstitutionaliseerde daglicht zal zien.

 

 

ARCHITECTUUR: ACTIE

 

Zaterdag 21 september geeft het project van Innbetween het publiek de gelegenheid, zoals ook de kunstenaars gedaan hebben, hun relatie tot de gebouwde omgeving ter discussie te stellen en hun mening uit te drukken (REACT) over het kernthema van dit weekend “Architectuur”. De meningen worden rond de performance geprojecteerd in de ruimte en komen tevens te hangen op de Wensmuur.

Mensen zijn geconditioneerd niet te weten hoe te reageren (REACT) op “Architectuur”. Net als “politiek” is dit een abstractie om een proces te beschrijven wat niet vraagt om jouw directe betrokkenheid of reactie, maar vervreemding en beroepsmatige classificatie oproept. Het is een stille dictatuur gevormd door een discours van eilandjes en gespecialiseerde hierarchieeen. Jij bent niet bij machte te reageren (REACT).

Machtig jezelf. De “interfectie”(sic) van Skeptik Tank wil het democratisch recht versterken en de noodzaak te handelen (ACT) naar de ORDE(ning) van jouw fysieke (en mentale) omgeving. Een storm zal de normale stroom van gebeurtenissen in CS onderbreken. Een theatrale happening onthult, dramatiseert en kenmerkt de taal, strategieeen en leuzen van de sociale, culturele en politieke krachten die Rotterdam bepalen en eist jouw mening.

Skeptik Tank is een project van Innbetween en Loggia Nigra.

 

BACK