Zoals u al begrepen had uit AGENTS GEZOCHT, stelt SuperVision3000 in het algemeen de uitvoering van voorgeschreven normen- en waardesystemen van wat veilig, comfortabel en normaal is (of beter: schoon-veilig-heel) - binnen de grootstedelijke ervaring van Rotterdam en vervolgens die van de tegengestelden als overlast, onveiligheid en lelijkheid aan de orde.

Door middel van het werk van SV3000 en de deelnemende 'agenten' willen wij benadrukken dat er meer mogelijkheden bestaan op het gebied van prioriteiten, leefmodellen en individuele verbeeldingen die in deze stad bestaan en die niet worden gerepresenteerd door overvloedig aanwezige controlerende overheids- en bedrijfsorganisaties. Dit betekent NIET dat wij met het dragen van een blauw overhemd en een donkere broek dezelfde methoden hanteren die wij willen bekritiseren, zoals bijvoorbeeld legitieme intimidatie of agressie. Een simpele imitatie van politie of beveiligingspersoneel werkt ons doel juist tegen (en is ook nog eens strafbaar). Integendeel, het alleen maar dragen van het blauwe overhemd en het gebruiken van een bepaalde lichaamstaal (langzaam lopen, aantekeningen maken, etc.) als bekende coderingen van autoriteit moeten juist de absurditeit van de opgelegde doch kritiekloze sociale regulering en controle illustreren.

Maar wat vindt U dat er verkeerd is?

Wij “recruteren” u om te observeren en de feiten die UW "prettige" leven in Rotterdam beperken of verstoren aan te melden of te documenteren. Het rapport van uw supervisie kan, maar hoeft geen specifieke dramatische omstandigheid te beschrijven die uw bedoeling accuraat omschrijft. Het kan ook een persoonlijke reflectie of een onderzoek(interviews, etc.) zijn rond een thema of situatie in deze context. Zoals vermeld in de eerste aankondiging kunt u uw eigen probleemzone(-s), uw eigen afdeling(-en), etc. definiëren.

Wanneer u ook visueel materiaal levert (foto, video), dan functioneert de verschijning van de persoon in een blauw overhemd als bindend element van het project (meer dat protagonistisch). Hoewel het SuperVision3000 logo een symbool vormt dat identiteit geeft aan het project en op onze overhemden kan voorkomen, ligt het niet in onze bedoeling om uniformiteit te propageren. We moedigen u dan ook aan om uw eigen logo te ontwerpen dat representatief is voor uw "afdelingen" en de "probleemzones" die u heeft vastgesteld.

Behalve de aanwezigheid van onze agents in de stad, bestaat SV3000 bij documentering van de acties en/of de observaties. Op de SuperVision3000 website zullen wij doorlopend de rapporten en visueel materiaal publiceren - die kunt u ons emailen (72 dpi). We zijn ook van plan om een korte film van ons project te maken. Daarom zou het ideaal zijn om van de agents korte videoclips te ontvangen, maar ook foto's en text-only rapporten (emails) die in de film verwerkt kunnen worden. Elke vorm van documentatie die u geschikt acht (dus ook geluid/muziek) is bijzonder welkom.

AANTEKENINGEN

Blauwe overhemden: wanneer u er nog geeneen heeft, zijn deze goedkoop aan te schaffen op plekken als markten (bijv. Binnenrotte-Blaak, elke dinsdag en zaterdag) of in tweedehandswinkels als Piekfijn (Mariniersweg 255, Wolphaertsbocht 246, Aluminiumstraat 6), of kunnen wij ze importeren uit Oostenrijk zoals die van ons. Neem contact met ons op.

Hotspots: Deze plekken en gebeurtenissen geven aan waar het nuttig zou zijn om een (groter) aantal agents ter plekke te hebben vanwege de toegenome publieke acceptatie van de doses absurditeiten die worden geinjecteerd in de routine van het dagelijks leven in Rotterdam. Een Hotspot kan zowel een groot festival of een kleine gebeurtenis zijn als bijvoorbeeld een uitverkoop bij H&M. Het samenkomen op deze plekken en tijden gebeurt via telefoon- en emailcontact, dus wanneer u wilt meedoen, laat het ons dan weten. Laat ons ook weten of u aanvullingen heeft op de Hotspots agenda. NB: afgezien van het verschil in bedoeling en oorsprong is SuperVision3000 GEEN "flashmobbing" waarin het nodig is om een massa mensen bij elkaar te krijgen. Wanneer u dat wenst, kunnen uw verslagen en supervisie een aparte plaats innemen in dit project of kunt u zelfstandig aan het werk gaan met een groep vrienden en bekenden.

– over en sluiten from Headquarters.

(VERTALING AGENT SONJA)

EMAIL ONS VOOR TACTISCHE DETAILS!


Codewoord: Septemberactie