logo

 

 

 


 

TOEKOMST VISIE DOCUMENT
DUTCH PDF / 8 MB

VPG POORTFOLIO
NEDERLANDS / ENGLISH
PDF / 3.1 MB

 

 

Toekomst Visie Poortgebouw


WERKGROEP TOEKOMST POORTGEBOUW


 

Inleiding

Het is inmiddels 26 jaar geleden dat het Poortgebouw de functie van jongerenhuisvesting kreeg. Sinds die tijd is er veel gebeurd; in het Poortgebouw zelf, in de omgeving (Kop van Zuid), evenals in de gemeente Rotterdam. Het Poortgebouw staat nog steeds trots en fier overeind, ogenschijnlijk precies hetzelfde als in 1879, toen het gebouw net opgeleverd was. Toch zijn er dingen veranderd. De beperkt uitgevoerde renovatie is al weer 23 jaar geleden en er is sindsdien weinig casco-onderhoud gedaan, waardoor het gebouw z’n glans van weleer heeft verloren.

In 2001 heeft de toenmalige eigenaar Woningbedrijf Rotterdam zonder medeweten van de woonvereniging het Poortgebouw verkocht aan de projectontwikkelaar De Groene Groep. Deze wil de vereniging uitzetten en het Poortgebouw omvormen tot luxe kantoorruimte.

Een gerechtelijke procedure tot uitzetting loopt nu al ruim twee jaar en doordat de woonvereniging beroep heeft aangetekend tegen de uitspraak van de kantonrechter, kan dat ook nog enige tijd duren.

De woonvereniging is ervan overtuigd dat het Poortgebouw als rijksmonument wel een opknapbeurt kan gebruiken. Maar om aan te tonen dat dit ook mogelijk is met behoud van de collectieve woonfunctie en versterking van de broedplaatsfunctie, heeft zij samen met een architectenbureau “Tussen Ruimte” en externe adviseurs een eigen visie- en verbouwingsplan ontwikkeld

De visie

Sinds 1980 wordt het Poortgebouw bewoond door meerdere generaties die actief zijn op creatief, kunstzinnig, ambachtelijk, media (technisch-) en maatschappelijk gebied. Het Poortgebouw maakt het mogelijk om het wonen en werken te combineren als collectief en daarmee een broedplaatsfunctie te vervullen, waarvan de betekenis zich uitstrekt tot buiten het eigen domein. Wonen en werken in het Poortgebouw is een levenswijze, het betekent samenwerken, elkaar inspireren en bijstaan in het opzetten van kunstzinnige activiteiten voor een breder publiek.

De bewoners van het Poortgebouw en hun talrijke supporters menen dat deze manier van wonen en werken uniek is binnen Rotterdam en van grote maatschappelijke en culturele waarde, ook voor de toekomst.

De centrale vraag is dan ook: moet het Poortgebouw worden omgevormd tot een kantoorpand, waarvan er thans al veel te veel zijn (een structureel overschot van 15%), of blijft het voor Rotterdam behouden als broedplaats. Een functie die na renovatie verder versterkt wordt en uitstekend past bij Rotterdam als cultuurstad en "uitbouwen van de creatieve economie" zoals het nieuwe stadsbestuur dat wenst.

De directe betrokkenheid en gemeenschappelijkheid blijft het uitgangspunt in het alternatieve plan. De samenwerking tussen wonen en werken blijft bestaan, al wordt er meer ruimtelijke en juridische scheiding aangebracht waardoor de woonkwaliteit versterkt wordt en de activiteiten opener kunnen worden voor het publiek, dan nu het geval is. De Vereniging Poortgebouw wil in de toekomst een prominentere plek innemen in Rotterdam als "De creatieve stad" en meer samenwerkingsverbanden aangaan.

De visie van de Vereniging Poortgebouw bestaat uit 4 hoekstenen:

  • Groepswonen: In de toekomst zal het Poortgebouw woonruimte bieden aan ongeveer 20 personen, met diverse achtergronden, beroepen en culturen. De gemeenschappelijkheid van het samenwonen zal benadrukt worden door gedeelde keukens, badkamers en een gezamenlijke huiskamer.
  • Broedplaats: Deze term staat voor het bieden van ruimte aan creativiteit met een innovatief karakter waarvoor nog onvoldoende economisch draagvlak bestaat. De vereniging Het Poortgebouw heeft in de afgelopen 26 jaar hierin een ruime ervaring opgedaan. In de toekomst wil de vereniging dit vormgeven door ruimtes te verhuren aan en te gaan samenwerken met kunstenaars, professionals, bedrijven en organisaties van buiten. En voor wie betaalbaarheid een belangrijke bestaansvoorwaarde is, zodat zij de ruimte hebben zich te ontwikkelen en verder te professionaliseren. Er zullen bedrijfs- en werkruimtes komen, ateliers, een geluidsstudio en oefenruimtes. Ook is het de bedoeling dat het nu al bestaande eetcafé zich gaat professionaliseren, waardoor het toegankelijk wordt voor een gevarieerd publiek.
  • Betaalbare woonruimte: Het aanbieden van (jongeren)huisvesting blijft een van de uitgangspunten van de Vereniging, dit moet betaalbaar blijven. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld het zelf uitvoeren van onderhoud en beheer van het pand (met uitzondering van casco onderhoud).
  • Zelfbeheer: Zelfbeheer kenmerkt zich door gemeenschappelijke besluitvorming en probleem oplossing, transparantie en verdeling van verplichtingen, verantwoordelijkheid en opbrengsten. Zelfbeheer en samenwerken, betekent uitwisseling van kennis en ervaring, waarbij ieder zijn of haar eigen talent in kan brengen. Een democratische werkwijze staat hierbij centraal. Een bijdrage in zelfbeheer is als verplichtend in het huurcontract van bewoners en gebruikers vastgelegd, en is dus een centraal element van de woongroep en de broedplaats.

Het is de bedoeling dat het Poortgebouw een aantrekkelijke plaats wordt voor diverse doelgroepen, dit zal onder andere tot uiting komen door het nieuwe eetcafé met podium en een terras, een speelplaats voor kinderen, en een binnen- of buitentuin.

Dit alles is niet te realiseren door de vereniging het Poortgebouw alleen. Daarom heeft zij samenwerking gezocht met vastgoed-partners die bereid zijn het pand over te nemen en in de verbouwing van het Poortgebouw te investeren met behoud van woonfunctie en versterking van de broedplaatsfunctie. Zij nemen dan ook deel in de nieuw op te zetten juridische beheerstructuur. Maar de grote vraag is eerst hoe de huidige eigenaar te verleiden is tot meewerken aan onze toekomstvisie en/of verkoop van het pand aan onze vastgoedpartners.

 

> DOWNLOAD (PDF / 8MB)

 

 

summary

DOCUMENT SUMMARY (0.5MB / PDF)
-> NEDERLANDS
-> ENGLISH